Lijden in veelvoud

Dominee, dokter, hoe denkt u over lijden? 
 
Voor wie erop let: in de veertigdagentijd valt het woord ‘lijden’ in de kerk geregeld.
Hoeveel varianten van lijden zijn er niet zichtbaar, in de zorg - mensen die fysiek of psychisch lijden -, maar ook in de samenleving, getraumatiseerde vluchtelingen en mensen met een psychische stoornis.
Hoe gaan wij daarmee om?
Wat is lijden eigenlijk?
Hoe kan hier het gesprek met een arts helpen?
En hoe kan de verkondiging van Christus' lijden en Opstanding ons hier helpen?
Naast vele verwoordingen zijn er ook in de klassieke en in de moderne kunst veel verbeeldingen van menselijk lijden.
We gaan graag met u over dit thema in gesprek.  
 
Roelf Holtrop is huisarts te Ermelo en Peter Verbaan is predikant van de Oude Kerk.
 
      
  
Datum: woensdag 20 maart 2019 1909
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Oude Kerk, de Hoeve
Inleider: drs. R. Holtrop, ds. P.A. Verbaan